شرکت برساز رویداد پارس به عنوان یکی از برگزار کنندگان اصلی نمایشگاه هاي تخصصی در نمایشگاه بین المللی مشهد فعالیت می نماید. این شرکت از جمله شرکتهاي پیشرو در زمینه بکار گیري روش ها و تکنیک هاي جدید در پروسه مدیریت و برگزاري نمایشگاه تخصصی در کشور می باشد. عمده فعالیت هاي این مجموعه تا کنون بر برگزاري نمایشگاه هاي تخصصی در حوزه صنعت غذا و همچنین چاپ و بسته بندي متمرکز بوده است. شرکت برساز رویداد پارس با رویکرد گسترش حضور بازدید کنندگان متخصص و مجموعه هاي بین المللی در نمایشگاه هاي داخلی و خارجی اقدام به همکاري با شرکتهاي fairConsult وIFWexpo کشور آلمان نموده است.


نمایشگاه های ما:

 

نمایشگاه صنایع غذایی وماشین آلات وابسته آیفود مشهد نمایشگاه صنایع غذایی وماشین آلات وابسته آیفود شیراز
نمایشگاه دام,طیور,آبزیان وصنایع وابسته مشهد نمایشگاه چاپ,بسته بندی و فرآوری شهرآفتاب تهران
نمایشگاه نهاده ها,ماشین آلات وصنایع وابسته آیفارم نمایشگاه محصولات ارگانیک و موادغذایی سالم
نمایشگاه هتلداری و صنایع وابسته مشهد