زمان بازدید نمایشگاه

 

اولین نمایشگاه تخصصی صنعت تابلو سازی,تبلیغات,خدمات و ملزومات وابسته-هفتمین نمایشگاه صنعت چاپ , بسته بندی , کارتن سازی , خدمات , ملزومات و ماشین آلات وابسته

9 الی 12 بهمن 1397 – نمایشگاه بین المللی مشهد

 

ساعت بازدید  16 الی 22